S1

Înregistrare online şi încărcare lucrări

Înregistrarea utilizatorilor şi încărcarea online a lucrărilor ştiinţifice devin disponibile pe website-ul Conferinţei. [31 Octombrie 2016]

S2

Termenul limită (estins) de încărcare a lucrărilor

Este atins termenul limită (extins) de încărcare a lucrărilor ştiinţifice. [28 Februarie 2017]

S3

(termen extins) Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [20 Aprilie 2017]

S4

Termenul limită (extins) de plată a taxei de participare

Este atins termenul limită pentru plata taxelor de conferinţă. [10 Mai 2017]

S5

Începutul conferinţei

Prima zi a conferinţei. [08 Iunie 2017]

S6

Sfârşitul conferinţei

Ultima zi a conferinţei. [10 Iunie 2017]

Avantajele participării

 

  • Publicaţiile conferinţei: Lucrările ştiinţifice vor fi publicate pe hârtie, CD-ROM și online, și vor fi distribuite pe scară largă în întreaga lume.

Publicațiile conferinței:

               - Secțiunea 1 – Agronomie: Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LX, 2017, ISSN 2285-5785, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN Online 2285-5807, ISSN-L 2285-5785, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

               - Secțiunea 2 – Horticultură: Scientific Papers. Series B. Horticulture, Vol. LXI, 2017, ISSN 2285-5653, ISSN CD-ROM 2285-5661, ISSN Online 2286-1580, ISSN-L 2285-5653, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

               - Secțiunea 3 – Zootehnie: Scientific Papers. Series D. Animal Science, Vol. LX, 2017, ISSN 2285-5750, ISSN CD-ROM 2285-5769, ISSN-L 2285-5750, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

               - Secțiunea 4 – Medicină Veterinară: Scientific works. Series C. Veterinary Medicine, Vol. LXIII, 2017, Print ISSN 1222-5304, ISSN Online 2067 - 3663, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

               - Secțiunea 5 – Îmbunătăţiri Funciare, Măsurători Terestre şi Ingineria Mediului: Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering, Vol. VI, 2017, ISSN 2285-6064, ISSN CD-ROM 2285-6072, ISSN-L 2285-6064 International Database Indexing: Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

               - Secțiunea 6 – Biotehnologii: Scientific Bulletin "Biotechnology". Series F, Vol. XXI, 2017, ISSN 2285-1364, ISSN CD-ROM 2285-05521, ISSN Online 2285-1372, ISSN-L 2285-1364, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

               - Secțiunea 7 – Management şi Inginerie în Spaţiul Rural: Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 17, Issue 2/2017, ISSN 2284-7995, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN Online 2285-3952, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

La recomandarea comitetului ştiinţific unele lucrări sunt transmise spre evaluare şi publicare în revista AgroLife Scientific Journal, Vol. VI, No. 1/2017, ISSN 2285-5718, ISSN CD-ROM 2285-5726, ISSN Online 2286-0126, ISSN-L 2285-5718, Indexare BDI: THOMSON REUTERS, Index Copernicus, CABI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

 

Arhivă digitală: Toate lucrările științifice ale publicațiilor conferinței vor fi arhivate permanent la următoarele adrese:

               - Secțiunea 1 – Agronomie: Scientific Papers. Series A. Agronomy

http://agronomyjournal.usamv.ro

               - Secțiunea 2 – Horticultură: Scientific Papers. Series B. Horticulture

http://horticulturejournal.usamv.ro

               - Secțiunea 3 – Zootehnie: Scientific Papers. Series D. Animal Science

http://animalsciencejournal.usamv.ro

               - Secțiunea 4 – Medicină Veterinară: Scientific works. Series C. Veterinary Medicine

http://veterinarymedicinejournal.usamv.ro

               - Secțiunea 5 – Îmbunătăţiri Funciare, Măsurători Terestre şi Ingineria Mediului: Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering

http://landreclamationjournal.usamv.ro

               - Secțiunea 6 – Biotehnologii: Scientific Bulletin "Biotechnology". Series F

http://biotechnologyjournal.usamv.ro

               - Secțiunea 7 – Management şi Inginerie în Spaţiul Rural: Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development"

http://managementjournal.usamv.ro

               - AgroLife Scientific Journal va fi permanent arhivat la următoarea adresă:

 http://agrolifejournal.usamv.ro

Astfel, toate lucrări științifice vor fi disponibile pentru comunitatea internațională.

 

  • Acces liber: Lucrările in extenso pot fi descărcate din arhiva digitală, ceea ce asigură o diseminare maximă.

 

  • Networking: Conferința reunește cercetători și profesioniști din domeniul agriculturii, ceea ce le permite să-și împărtășească rezultatele activității lor de cercetare, ideile inovatoare și experiența practică legată de agricultură, de viață și mediul înconjurător.

Participanții au posibilitatea de a interacționa cu experți din întreaga lume și, astfel, să devină parte a unei comunități științifice unice.

 

  • Evenimente sociale: Participanții pot participa la cina festivă din iunie 2017. De asemenea, participanții pot participa la una dintre vizitele conferinței din iunie 2017.