S1

Înregistrare online şi încărcare lucrări

Înregistrarea utilizatorilor şi încărcarea online a lucrărilor ştiinţifice devin disponibile pe website-ul Conferinţei. [31 Octombrie 2016]

S2

Termenul limită (estins) de încărcare a lucrărilor

Este atins termenul limită (extins) de încărcare a lucrărilor ştiinţifice. [28 Februarie 2017]

S3

(termen extins) Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [20 Aprilie 2017]

S4

Termenul limită (extins) de plată a taxei de participare

Este atins termenul limită pentru plata taxelor de conferinţă. [10 Mai 2017]

S5

Începutul conferinţei

Prima zi a conferinţei. [08 Iunie 2017]

S6

Sfârşitul conferinţei

Ultima zi a conferinţei. [10 Iunie 2017]

 

Front Cover Agriculture for Life Agrolife Scientific Journal Front Cover Agronomy Scientific Journal Front Cover Horticulture Scientific Journal Front Cover Animal Science Scientific Journal
agrolifejournal.usamv.ro agronomyjournal.usamv.ro horticulturejournal.usamv.ro animalsciencejournal.usamv.ro
Front Cover Veterinary Medicine Scientific Journal Front Cover Land Reclamation Scientific Journal Front Cover Biotechnology Scientific Journal Front Cover Management Scientific Journal
veterinarymedicinejournal.usamv.ro landreclamationjournal.usamv.ro biotechnologyjournal.usamv.ro managementjournal.usamv.ro

Publicaţiile Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti:

AgroLife Scientific Journal (jurnal multidisciplinar recenzat de experţi şi publicat bianual de către Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti), Vol. VI, No. 1/2017, ISSN 2285-5718, ISSN CD-ROM 2285-5726, ISSN Online 2286-0126, ISSN-L 2285-5718, Indexare BDI: THOMSON REUTERS, Index Copernicus, CABI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar. La recomandarea comitetului ştiinţific, unele lucrări din cadrul Conferinţei sunt transmise spre evaluare şi publicare în acest jurnal.

Secţiunea 1 - Agronomie: Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LX, 2017, ISSN 2285-5785, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN Online 2285-5807, ISSN-L 2285-5785, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

Secţiunea 2 - Horticultură: Scientific Papers. Series B. Horticulture, Vol LXI, 2017, ISSN 2285-5653, ISSN CD-ROM 2285-5661, ISSN Online 2286-1580, ISSN-L 2285-5653, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

Secţiunea 3 - Zootehnie: Scientific Papers. Series D. Animal Science, Vol. LX, 2017, ISSN 2285-5750, ISSN CD-ROM 2285-5769, ISSN-L 2285-5750, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

Secţiunea 4 - Medicină Veterinară: Scientific works. Series C. Veterinary Medicine, Vol. LXIII, 2017, Print ISSN 1222-5304, ISSN Online 2067 - 3663, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

Secţiunea 5 - Îmbunătăţiri funciare, măsurători terestre şi ingineria mediului: Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering, Vol. VI, 2017, ISSN 2285-6064, ISSN CD-ROM 2285-6072, ISSN-L 2285-6064, ISSN Online 2393 – 5138, Indexare BDIIndex Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

Secţiunea 6 - Biotehnologii: Scientific Bulletin "Biotechnology". Series F, Vol. XXI, 2017, ISSN 2285-1364, ISSN CD-ROM 2285-05521, ISSN Online 2285-1372, ISSN-L 2285-1364, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.

Secţiunea 7 - Management şi Inginerie în Spaţiul Rural: Scientific Papers Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development", Vol. 17, Issue 2/2017, ISSN 2284-7995, ISSN CD-ROM 2285-5793, ISSN Online 2285-3952, Indexare BDIIndex Copernicus, CABI, EBSCO, DOAJ, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Scientific Indexing Service, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (WorldCat), Research Bible, Google Scholar.