S1

Înregistrare online şi încărcare lucrări

Înregistrarea utilizatorilor şi încărcarea online a lucrărilor ştiinţifice devin disponibile pe website-ul Conferinţei. [31 Octombrie 2016]

S2

Termenul limită (estins) de încărcare a lucrărilor

Este atins termenul limită (extins) de încărcare a lucrărilor ştiinţifice. [28 Februarie 2017]

S3

(termen extins) Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [20 Aprilie 2017]

S4

Termenul limită (extins) de plată a taxei de participare

Este atins termenul limită pentru plata taxelor de conferinţă. [10 Mai 2017]

S5

Începutul conferinţei

Prima zi a conferinţei. [08 Iunie 2017]

S6

Sfârşitul conferinţei

Ultima zi a conferinţei. [10 Iunie 2017]

1. Taxe:

Taxă de participare standard: 100 EUR (450 RON)

Taxă participare studenţi (licenţă, master, doctorat): 75 EUR (340 RON)

Persoană însoţitoare: 50 EUR (225 RON)

Taxă pentru Consorţiu USAMV: 75 EUR (340 RON)

 

2. Precizări:

  • O taxă de participare acoperă un (1) articol ca singur sau prim autor.

  • Taxa include: participarea pentru o persoană la toate activităţile, conform programului conferinţei, precum şi mapa conferinţei, care se ridică personal în momentul înregistrării, conţinând: programul conferinței, volumul cu abstractele lucrărilor științifice, materiale promoţionale, certificat de participare în original.
  • Taxa redusa pentru studenti se aplica unui articol al carui prim autor este student.

 

3. Informaţii plată:

    I. Plata cu cardul online:

Începând anul 2015, în cadrul platformei s-a implementat un nou sistem de plată cu cardul online, din dorinţa de a oferi participanţilor un mijloc alternativ mai simplu si comod de plată, precum şi avantajul de a economi sumele aferente comisionelor de plată prin transfer bancar (pentru plăţile cu cardul online, in mod normal nu există comisioane din partea băncilor). Detalii despre procedura de plată online vor fi disponibile peste câteva zile, în pagina web privată a fiecărui participant, după autentificarea în cadrul platformei online.

 

II. Transfer bancar (menţionaţi codul lucrării pe OP):

a) Pentru plăţile în RON:

Beneficiar: Asociatia Centrul de Biotehnologii Microbiene - BIOTEHGEN

Adresă beneficiar: B-dul Mărăşti nr.59, sector 1, Bucureşti, România

C.U.I.: 14690660

IBAN: RO63 RNCB 0085 0057 8258 0011

Banca: BCR

Sucursala: World Trade Center

b) Pentru plăţile în EUR:

Beneficiar: Asociatia Centrul de Biotehnologii Microbiene - BIOTEHGEN

Adresă beneficiar: B-dul Mărăşti nr.59, sector 1, Bucureşti, România

C.U.I.: 14690660

IBAN: RO90 RNCB 0085 0057 8258 0010

Cod SWIFT: RNCBROBU

Banca: BCR

Sucursala: World Trade Center

Adresa băncii: P-ţa Montreal nr. 10, Sector 1, Bucureşti, România

 

Atenţie!

1. Pe OP specificaţi menţionaţi codul lucrăriinumele primului autor şi referinţa "Agriculture for Life", apoi încărcaţi o copie după OP în platformă.

2. Cadrele didactice şi doctoranzii din cadrul USAMV Bucureşti vor avea posibilitatea să plătească taxa de participare şi la casieriile USAMV Bucureşti (menţionaţi codul lucrării pe chitanţă), cu condiţia ca plata să fie făcută până la termenul limită anunţat. Persoana de contact: casier Georgiana Neagu.

Plăţile în numerar pentru taxa de participare se fac numai la sediul USAMV Bucureşti, la casieria universităţii.